fbpx

צוות צוות תרדוף

אמנם זה שחוק, אבל זה הכל. הסוד טמון באנשים. חשוב היה לי להתייחס לנושא מאחר והוא לב ליבו של כל ארגון ללא קשר לתחום עשייתו, על אחת כמה וכמה בעולם החברתי.

לפני מס' שנים באחת החברות בהן הייתי שותף ואותה גם ניהלתי, עברנו משבר.

פרויקטים נסגרו, רמת ההכנסות ירדה כמעט לאפס, הבנקים ישבו על הצוואר והופעל לחץ חזק לפיטורי עובדים. חרף הלחצים סירבתי בכל תוקף לפטרם. אני במו ידיי במשך שנים אספתי, גיבשתי ובניתי צוות מופלא שהיווה את חוד החנית בפעילות החברה והביא אותה להצלחות כבירות, לא אתן לפטרם ללא תכנית סדורה ומנומקת המציעה חלופות, אני מחויב להם. מאחר ולא הוצגו חלופות הצלחתי להעביר החלטה להחזיקם בשכר מוקטן ולהגדיל הגירעון תוך התחייבות שיקרה הדבר הבא:

אמון העובדים במערכת יתחזק וכך גם מחויבותם להשגת תוצאות טובות יותר בתום המשבר.

המהלך אושר! יחד עם זאת, אבן, שלא לומר סלע ענק התיישב על כתפיי ובתוך כיסיי. במשך 8 חודשים תמימים שולמו משכורות והגירעון גדל, אך האמנתי כי תקופת המשבר תסתיים וכך הראו גם הסימנים בשטח. לאחר 6 חודשים החלו חוזרות אט אט ההזמנות. צוות העובדים שלא שכח את תמיכת המערכת בו חזר לפעול כמנוע טורבו המעוניין להציג להנהלה כי האמון בו לא היה לשווא.

שורה תחתונה,

בשנת הפעילות שלאחר המשבר מכרנו פי 2 וחצי ממה שמכרנו בשנה שקדמה למשבר, (הייתה זו אגב השנה הטובה ביותר). 3 שנים מאוחר יותר החלטנו למכור את החברה, פעילותה, מערך לקוחותיה, מוניטין וחוזים עתידיים.

למי מכרנו את החברה? נכון.. לצוות העובדים שהתאגד ורכש אותה בסכום הגבוה משוויה.

למה זה עבד? היו הרבה סיבות וגורמים שונים, אך אלו העוגנים שאפשרו את המהלך.

צוות העובדים לא פוטר בזמן המשבר ורמת האמון רק התחזקה.

צוות העובדים מכיר את התשתית על בוריה אף יותר מההנהלה (הם השטח).

צוות העובדים מכיר את הלקוחות והלקוחות מכירים אותם ופחות את "החברה".

אנשים, אמון, אנשים, אמון.

אמת, זה יכול היה להיגמר אחרת אך לסיכום אומר רק זאת.

בעתות משבר קל להיגרר לקטנוניות, מאבקי אגו, להרים ידיים ולראות דברים דרך סדק צר. מצד אחד אנו רק בני אדם וזה טבעי, מצד שני אם אנו אלו המחויבים לארגון שמשפיע חברתית, אנו נימדד רק ואך ורק ביכולתנו להסיר בכל בוקר את "חליפת המבין והיודע הכל" ולשים בראש סדר העדיפויות את הציבור לו אנו נותנים שירות. אנו מקימים צוות מופלא לא רק כדי שיידע להגיע לביצועים, אנו מקימים צוות מופלא לעתות משבר.

והמשבר? הוא מגיע, לכל ארגון, לכל חברה,  משבר מגיע והוא חלק מהדבר הזה שנקרא חיים.

בנו את צוות החלומות שלכם, גם אם זה ייקח שנים! לא רק כדי להיות מסוגלים להשפיע ולשרת נכון, צוות החלומות יתגלה ביופיו בעתות משבר ויהיה שם עבור הארגון.

תנו מקום לצוות.

בהצלחה.