קרנות פילנתרופיות

המציאות החברתית המורכבת של ימינו בה אנו חוזים בפערים הולכים וגדלים במצב הסוציואקונומי במדינות שונות ברחבי העולם ובכללן ישראל הובילו דווקא למגמה חיובית – אלה ששפר מזלם מעניקים מעט מן ההון שצברו לעמותות העוסקות בתחומים שונים. כך, בזכות הטבות מס מפליגות קרנות פילנתרופיות בישראל וברחבי תבל מפרישות סכומים נדיבים המיועדים להקמת פרויקטים שאינן מסובסדים על ידי המדינה וליצירה של חברה חזקה יותר בה גם מעוטי היכולת והשכבות החלשות זוכות לשירותים שונים.

אם אתם מייצגים עמותה כלשהי בוודאי נתקלתם בקשיים הבירוקרטיים הנלווים להגשה בקשה לקרן פילנתרופית. הדבר נובע מעיקרון פשוט של היצע וביקוש. כמות הקרנות קטנה ביחס למספר העמותות הזקוקות לעזרתן. במאמר זה נסקור את סוגי הקרנות הקיימות בעולם תוך דגש על תחום הפילנתרופיה בישראל, תחומי המימון שלהן וכן ציון כיצד להגיע למאגר קרנות הרלוונטיות לנישה בה אתם עוסקים.

סוגי הקרנות סיוע לעמותות הקיימות

הקרנות הפילנתרופיות עשויות להיות קרנות שנוצרו על ידי משפחות (כמו קרן הצדקה של משפחתו של ביל גייטס למשל) או על ידי ארגונים וחברות חלוקה זו מבדילה בין קרנות פרטיות לציבוריות/קהילתיות. בנוסף, ניתן לחלק את הקרנות לשלושה סוגים עיקריים על פי מהות תפעולן:

 • קרנות תפעוליות: קרנות אלה מפעילות בעצמן פרויקטים שונים למען הקהילה.
 • קרנות המחלקות מענקים: קרנות המשמשות כזרוע המממנת פרויקטים או חלק מהם בלבד ותומכות בחזון של עמותות אחרות מבלי שיהיו מעורבות מבחינה אדמיניסטרטיבית בפרויקטים
 • קרנות משולבות: חלק מהקרנות משלבות את פעילות מימון עמותות אחרות עם ביצוע פרויקטים ביוזמתן.

 

תחומי הפעילות של קרנות פילנתרופיות

הקרנות הפילנתרופיות נחלקות לתחומי פעילויות רבים ומגוונים כאשר הבולטים שבהם הם:

 • קרנות העוסקות בתחום החינוך
 • קרנות המתמחות במתן שירותי בריאות
 • קרנות המתמחות במתן שירותים חברתיים
 • קרנות העוסקות בתחום האומנות והתרבות
 • קרנות היוזמות ומממנות תחומים כמו מדע וטכנולוגיה
 • קרנות המתמחות במימון וביצוע מחקרים רפואיים
 • קרנות העוסקות בפיתוח פרויקטים לשמירה על זכויות אדם ברחבי העולם
 • קרנות העוסקות בשיפור חברתי ומממנות פרויקטים רב תחומיים
 • קרנות העוסקות באיכות הסביבה
 • קרנות המתמחות בשיפור וסיוע למוסדות דתיים שונים
 • קרנות העוסקות בפיתוח עדה או קבוצת אוכלוסייה מסוימת

חלק מהקרנות מתמקדות אך ורק בנושאים ספציפיים ומעבירות כספים לעמותות העוסקות אך ורק בנישה זו וקרנות אחרות מממנות פרויקטים חברתיים במגוון רחב של נושאים על פי החלטתן. לכן, בבחינה של מאגר קרנות פילנתרופיות חשוב להכיר לא רק את תחום התמחותה של הקרן אלא גם את סוגי הפרויקטים בהם תקח חלק או תשקיע מימון חלקי או מלא.

מי יכול לקבל מימון מקרן פילנתרופית?

אם אתם עוסקים כיום בפרויקט גיוס כספים, כדאי לדעת כי הכספים המועברים על ידי קרנות פילנתרופיות יכולים להגיע למספר סוגי מוסדות: הראשון הוא מלכ”ר – מוסד  ללא מטרת רווח העוסק בפעילות למען הקהילה בארץ ובחו”ל, השני הוא בתי חולים ומוסדות רפואיים הנעזרים בכספים על מנת לסבסד שירותים רפואיים למעוטי יכולת ולהקים מחלקות נוספות במוסד הרפואי. הגוף השלישי שיכול זכות לכספים מהמוסדות הפילנתרופיים הוא חברות שנבנו למטרת רווח ואף אינדיבידואלים הפועלים בתחום ההתמחות של הקרן – כמו למשל קרן לעידוד קולנוע ישראלי עשויה לסייע ליוצרי סרטים לממן את הפקת הסרט. הסוג הרביעי הוא רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים הזוכים למימון מקרנות שונות. חלק מן הכספים מהקרנות הפילנתרופיות מגיעות גם למשקי בית פרטיים לצורך לימודים או תמיכת קיום – כמו למשל מלגת לימודים באוניברסיטה לבני משפחות נזקקות.

כיצד פונים לקרנות סיוע לעמותות שונות?

בקשה לקרן פילנתרופית ניתן להגיש באופן אישי לאחר שעיינתם בעמותות המופיעות במאגר קרנות פילנתרופיות באתר ומצאתם את הקרנות התומכות בנישה בה אתם עוסקים. מרבית המימון שנותנות הקרנות מיועד למטרת פרויקט ספציפי – לכן מומלץ להכין מסמך המתאר את פעילותכם (בשפה העברית והאנגלית) וכן את מהות הפרויקט עבורו אתם מבקשים את המימון.

חשוב לזכור כי הקרנות מקבלות לאורך השנה פניות רבות מגופים שונים ואינן יכולות לממן את כל הפרויקטים המגיעים לפתח דלתן. לכן, מומלץ לפנות למספר קרנות פילנתרופיות במקביל ולהציג את הבקשה בצורה אדיבה ומנומסת לרבות הצעת ההיסטוריה המקיפה של פעילות העמותה ופרויקטים שבצעתם עד כה. במקרים רבים תדרשו להציג מסמכים נוספים או תוכנית לביצוע הפרויקט המבוקש על מנת שבקשתכם תבחן בכובד ראש.