האם מסכנות מוכרת

מכירת 'מסכנות' היא אינה פיתוח משאבים. זו אינה הדרך לרתום שותף / תורם משמעותי לאורך זמן. הלך רוח זה של 'מסכנות' ישאיר אתכם מאחור ותמיד תמשיכו "לקושש עצים" מבלי לדעת כיצד יראה העתיד. אם לשם אתם מנווטים את הספינה שלכם? חזרו אחורה לנמל הבית , קשרו הספינה חזק למזח וחשבו מסלול מחדש.

צוות צוות תרדוף

המהלך אושר! יחד עם זאת, אבן, שלא לומר סלע ענק התיישב על כתפיי ובתוך כיסיי. במשך 8 חודשים תמימים שולמו משכורות והגירעון גדל, אך האמנתי כי תקופת המשבר תסתיים וכך הראו גם הסימנים בשטח. לאחר 6 חודשים החלו חוזרות אט אט ההזמנות. צוות העובדים שלא שכח את תמיכת המערכת בו חזר לפעול כמנוע טורבו המעוניין להציג להנהלה כי האמון בו לא היה לשווא.