fbpx

פירוק עמותה

לעמותות יש חלק חשוב וחיוני ביותר בקהילה ובחברה העירונית, המחוזית והארצית בכל מדינה. עמותות ומוסדות ללא כוונות רווח עוזרים לאנשים יחידים ולקבוצות לחבור יחד לצורך עבודה לשם השגת מטרה משותפת. עמותות ללא מטרות רווח הן גופים אשר מתקיימים מתרומות ואינם מקיימים פעילות עסקית המייצרת להם רווחים לשימוש עצמי, אלא לשימוש העמותה. מסיבה זו, לעיתים לעמותות ולמלכ"רים אין מספיק אמצעים פיננסים להמשיך את פעילותם. דבר זה גורר את הצורך בפירוק העמותה, משום שפעילותה אינה יכולה להתקיים עוד מסיבות פיננסיות ומסיבות נוספות, כמו ניגודי אינטרסים בין העמותה למשקיעים בה או מחלוקות בניהול העמותה. דרך לפתור זאת יכלה להיות באמצעות מעקב על הנחיות להתנהלות עמותות. כאשר פעילות עמותה מסוימת מפסיקה להתקיים והיא אינה פעילה יותר, יש צורך בפירוק שלה באופן חוקי. פירוק העמותה בצורה חוקית הוא תהליך המערב בתוכו כמה צעדים ספציפיים ודרישות. במאמר הזה נסביר על תהליך פירוק העמותה, על ההבדל בין פירוק עמותה מרצון לבין פירוק העמותה בצו בית משפט, על השלבים השונים לפירוק עמותה, וכמובן גם על המסמכים הנדרשים כדי לעשות זאת.

 

מה זה בעצם פירוק עמותה?

פירוק עמותה הוא תהליך המתייחס לתהליך של סיום פעילות של ארגון מסוים ללא מטרות רווח מבחינה חוקית. פירוק העמותה דורש את סיום כל ענייני העמותה, וכרוך גם בסילוק נכסים והתחייבויות שונות של העמותה. פירוק העמותה יכול להיגרם מרצון של מנהלי העמותה וחבריה, והוא צריך לקרות בהסכמת חברי העמותה או באמצעות צו של בית משפט. פירוק העמותה באמצעות צו של בית משפט יתרחש לרוב כאשר יהיו הפרות משפטיות או מחלוקות מסוימות בתוך הארגון שעליהן אי אפשר יהיה לגשר. לצורך פירוק העמותה, כאשר חברי העמותה מחליטים ומסכימים לפרק אותה מרצון, יש למנות מפרק אשר יהיה אחראי על הליך הפירוק. לרוב יהיה מדובר בעורך דין מקצועי שיש הסכמה על מינוי על ידי חברי הנהלת העמותה. המפרק של העמותה יהיה אחראי בין היתר על היפטרות מנכסי העמותה, רישום פירוק העמותה אצל רשם העמותות על ידי הגשת כל המסמכים הנדרשים, וכמו כן המפרק יהיה אחראי על הודעת הפירוק לציבור.

 

מה ההבדל בין פירוק עמותה מרצון לבין פירוק עמותה בצו בית משפט?

קיים הבדל גדול בין פירוק עמותה מרצון לבין פירוק עמותה בצו בית משפט. יסוד ההבדל כמובן מצוי בגורם לפירוק העמותה: כאשר יש הוראה של צו בית משפט לפירוק העמותה, הגורם לפירוק העמותה יהיה פעילות שאינה חוקית, פגיעה בציבור או אי תשלום של חוב. לרוב, כאשר מדובר בפירוק של עמותה על ידי צו בית משפט, הוא יוגש לבית המשפט על ידי גורם חיצוני. בפירוק עמותה מרצון, לעומת זאת, הפירוק יעשה על ידי חברי העמותה עצמה, אחרי שאלו יבצעו אסיפה כללית של כל חברי העמותה ויסכימו על החלטת פירוק העמותה.

 

מהם השלבים לפירוק עמותה?

קיימים כמה שלבים לפירוק עמותה כאשר מפרקים אותה מרצון והם:

ראשית, כל חברי העמותה צריכים לבצע אסיפה כללית ולהסכים על פירוק העמותה, ברוב של שני שלישים לפחות מחברי העמותה. לאחר ההחלטה הכוללת וההסכמה עליה, על חברי העמותה למנות מפרק שיבצע את תהליך פירוק העמותה. המפרק יהיה עורך דין אשר מכיר את ההתעסקות ואת הנהלים הכרוכים בפירוק עמותה מול רשם העמותות כאשר מבצעים פירוק עמותה מרצון.

לאחר מכן, על חברי הוועד של העמותה להצהיר ולהתחייב על המצב הפיננסי של העמותה ועל החשבון שלה. אם קיימים חובות על חשבון העמותה, על חברי הוועד של העמותה להתחייב לפרוע את החובות הקיימים עד לשנה מתחילת הפירוק.

בשלב הבא, על המפרק לעסוק בכינוס נכסי העמותה ובגביית החובות אשר מגיעים לעמותה מגופים שונים. בתהליך זה על המפרק לממש את מלוא נכסי העמותה, לפרוע את חובות העמותה אם אלו קיימים, ולשלוח הודעה בציבור במהלך השבועיים לאחר שהוא מונה ולנושי העמותה הקיימים בדבר הפירוק שעומד להתרחש, כדי שהנושים יגישו תביעות רלוונטיות, אם אילו קיימות.

לאחר שהליכים אלו נעשו, על המפרק לכנס אסיפה כללית להצגת סיום ההליכים, ובה הוא יציג לחברי הוועד של העמותה את מצב גמר החשבון של העמותה, ועל חברי וועד העמותה לאשר את הפרוטוקול הזה.

אם נתקבל אישור מחברי הוועדה של העמותה על מצב גמר החשבון של העבודה ועל סיום ההליכים השונים עליהם אמון המפרק, על המפרק להגיש לרשם העמותות עותק מהפרוטוקול של אספת חברי הוועד של העמותה. אם הפרוטוקול יהיה במצב תקין, רשם העמותות רשאי למחוק את העמותה מרשימת העמותות ובכך היא תיחשב למפורקת.

 

מהם המסמכים הנדרשים לפירוק עמותה?

אלו הם המסמכים הנדרשים לפירוק העמותה, אשר אותם אמון להגיש המפרק הממונה על ידי חברי הוועד של העמותה לרשם העמותות:

 • תצהיר כושר פירעון של העמותה, החתום על ידי הרוב של חברי הוועד של העמותה ומאומת על ידי עורך דין. זאת בליווי מכתב המפרט את מספר חברי הוועד ומצהיר שהרוב חתמו על התצהיר.
 • פרוטוקול של האספה הכללית המפרט את קבלת החלטה על פירוק מרצון, ועל מינוי המפרק לאחר התצהיר. התצהיר צריך להיות חתום על ידי שני חברי ועד ויש להגיש אותו לרשם תוך שבועיים. התצהיר יציין שהייתה הודעה מוקדמת לחברים בוועד העמותה.
 • יש להגיש בקשה לקבלת אישור העברת נכסי העמותה, לעמותה אחרת בעלת מטרות קרובות. אם קיימים כאלו, יש לצרף לבקשה זו העתק של תצהיר הפרוטוקול.
 •  דוח פירוק, אשר ייכתב לאחר כינוס אסיפה כללית שתאשר את הדוח, כולל אישור ועדת ביקורת עם חתימות מקוריות של שני חברי ועד.
 • על המפרק להגיש דוחות כספיים ארבעת השנים האחרונות או תצהיר חתום אם לא הייתה פעילות כלכלית.
 • על המפרק להגיש דוחות מילוליים על הפעילות של העמותה בארבעת השנים האחרונות. אם לא קיימת פעילות אפשר להגיש טופס מקוון.
 • הוכחת תשלום אגרה שנתית או תצהיר פטור חתום על ידי שני חברי ועד, ומאומת על ידי עורך דין נוסף לחתימה מבנק הדואר.
 • אסמכתא על העברת כספים ונכסים לעמותה אחרת, כולל הפרטים הרשומים של העמותה שאליה מתבצעת ההעברה.
 

מה אומר חוק 59 באשר לפירוק עמותה?

סעיף 59 בחוק העמותות הוא סעיף המגדיר את הפעולות שיגרמו לעמותה מסוימת להיות מוגדרת כעמותה שחדלה לפעול ואלו הן:

 • עמותה שלא שילמה את האגרה השנתית תוך 90 יום מהיום האחרון שנקבע לתשלום.
 • עמותה שלא הגישה לרשם העמותות דו"ח כספי תוך 90 ימים מהיום הנקבע.
 • עמותה שלא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט בתקופה שנקבעה.
 

לסיכום

תהליך הפירוק מרצון של עמותה הוא תהליך חוקי המערב בתוכו כמה תהליכים והגשת מסמכים בירוקרטיים מסוימים לרשם העמותות. תהליך פירוק העמותה יכול להתרחש מרצון ויכול להתרחש גם בעקבות צו משפטי. שני אלו תהליכים שונים לגמרי, אך מטרתם דומה והיא לסיים את פעילות העמותה.

HEB Start-Today

פלטפורמה חדשנית וידידותית החושפת אתכם לאלפי מקורות מימון איכותיים המעודכנים בזמן אמת, ולכלי ניהול ייעודים וקלים לתפעול.

HEB Start-Today

פלטפורמה ייחודית לאיתור, הגשה, ובקרה של קולות קוראים ותמיכות ממשלתיות. וניהול כלל התהליכים והמשימות במקום אחד.

קביעת פגישת הדגמה