fbpx

אישור ניהול תקין לעמותה – עושים סדר

לצורך קיום עמותה קיימת דרישה בחוק לקבלת אישור אשר מראה על ניהול תקין, על פעילות כלכלית יציבה ועל כך שהשירותים ניתנים בצורה נאותה וחוקית. כמו כן, קיום אישור לניהול עמותה מאפשר לעמותה לקבל תמיכה וגישה למשאבים ממשלתיים, לרשויות מקומיות ולתורמים, וכמו כן האישור מכנה יתרונות נוספים. ובכן, איך מקבלים אישור ניהול תקין לעמותה? מהם היתרונות של קבלתו ומדוע לא כדאי לפסוח על השלב הזה בהקמת המלכ"ר שלכם? המשיכו לקרוא ותגלו. 

מהו אישור ניהול תקין?

אישור ניהול תקין לעמותה הוא מסמך אשר מאשר כי העמותה הגישה את כל הדיווחים הרלוונטיים על פעילותה לפי החוק. האישור ניתן על ידי רשם העמותות לכל עמותה, חברה לתועלת הציבור (חל"צ) או מוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר(. אישור הניהול התקין לעמותה מסתמך על פעילותה בשנה הקודמת ובודק כי ההתנהלות הכלכלית והמנהלית שלה מתרחשת באופן סדיר וחוקי וכי קיימת בקרת פנים על פעילות העמותה. כדי לקבל את אישור הניהול התקין של העמותה יש להגיש בקשה מסודרת ובה המסמכים הנדרשים לרשם העמותות ולעמוד בהנחיות להתנהלות עמותות. אפשר לעשות זאת לאחר קיום פעילות רציפה של העמותה במשך 24 חודשים לפחות, כאשר עמותה בעלת פעילות של פחות מ-24 חודשים יכולה להגיש לרשם העמותות בקשה לאישור הגשת המסמכים. קבלת אישור ניהול עמותה תקין הוא אינו תנאי בחוק לקיום פעילות עמותה, אך כל היתרונות שאישור זה מביא עימו בהחלט הופכים את קיומו לחובה לכל עמותה שמכבדת את עצמה ומעוניינת להגדיל את פעילותה בסקטור שבוא היא בחרה לפעול ולפתח אותה. 

מהם היתרונות הקיימים לקבלת אישור ניהול תקין

היתרונות אשר ניתנים לעמותות שמגישות בקשה לאישור ניהול תקין של עמותה ומקבלות אותו מרשם העמותות לאחר שעמדו בקריטריונים הנדרשים משמעותיים לקיום העמותה. מדינת ישראל מאפשרת לעמותות ולמלכ"רים שונים אשר מקבלים אישור ניהול תקין את ההטבות והיתרונות האלה:

 • מאחר ועמותות מקבלות את רוב המימון שלהן מתרומות, אישור ניהול עמותה תקין יאפשר לתורמים של העמותה לקבל זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת המס הכנסה. דבר זה יכול ישפיע מאוד על היקף קבלת התרומות של העמותה, וכמו כן על הגורמים השונים שיתרמו לה.
 • קבלת תמיכה ומשאבים ממשלתיים – היום אי אפשר לקבל שירותים שונים מהממשלה בלי אישור ניהול עמותה תקין.
 • השתתפות בפעילות נרחבת יותר וקבלת מכרזים שונים.
 • הקלה ברכישת שירותים שונים.

אילו מסמכים עליכם לצרף לצורך קבלת האישור?

לצורך הגשת הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין של עמותה, יש לצרף לבקשה מסמכים ודוחות אשר משקפים את היקף ואת מטרת הפעילות של העמותה. המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות הם:

 • צילום של טופס תשלום אגרה שנתית אשר נחתם על ידי הדואר או הבנק. אם הטופס לא קיים אפשר להגיש הצהרה חתומה על ידי עורך דין בדבר מחזור הכנסות שלא עולה על 300 אלף ₪ בשנה, וכי אין בעמותה מקבלי שכר.
 • רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה.
 • אם מדובר בעמותה שהמחזור הכלכלי שלה עולה על 10 מיליון ₪ בשנה, יש להגיש פרוטוקול אסיפה כללית על מינוי מבקר העמותה.
 • דו"ח תרומות אשר מפרט גם תרומות מישות מדינית זרה, אם הן עולות על 20 אלף ₪ בשנה ואם מחזור ההכנסות הכללי של העמותה גבוה מ-300 אלף ₪ בשנה.
 • פרוטוקול אסיפה כללית.
 • המלצות ועדת ביקורת או גוף מבקר.
 • דו"ח מילולי שנחתם על ידי שני חברי ועד העמותה בציון שמותיהם.
 • דו"ח כלכלי הכולל את המאזן השנתי של העמותה ואת חתימותיהם של שני חברי ועד בעמותה.

איך מתחילים בתהליך?

היום קל מאוד להתחיל את התהליך ואפשר לעשות את כולו באופן מקוון באינטרנט דרך אתר הממשלה. כל חבר ועד בעמותה, מנכ"ל או בעל תפקיד אחר בעמותה רשאי להגיש את הבקשה כאשר הוא מצרף אליה את כל המסמכים הנדרשים לפי החוק. אפשר גם להיעזר בשירותי ייעוץ לעמותות שיכולים לדייק בשבילכם את התהליך ולסייע באיסוף כל המסמכים והדו"חות הנדרשים ובהגשתם לרשם העמותות. אבל אם אתם מעדיפים, אפשר להגיש את המסמכים בקלות לאתר האינטרנט שבו מגישים את הבקשה לאישור ניהול תקין של עמותה. 

מה לגבי עמותות אשר מלאו להם פחות מ-24 חודשי פעילות רצופה?

עמותות חדשות אשר פועלות פחות מ-24 חודשים, יכולות להגיש גם הן את הבקשה לקבלת אישור ניהול עמותה תקין, אך יקבלו אישור המצאת מסמכים. אישור זה הוא הסכמה לכך שאכן העמותה הגישה את המסמכים הנדרשים על פי חוק, אך שאין באפשרות רשם העמותות לקבוע כי העמותה מתנהלת בתקינות. 

לכמה זמן תקף האישור?

האישור לניהול תקין של העמותה ניתן לשנה. כל עמותה שפועלה נמשך מעל לשנתיים ורוצה לקבל אישור ניהול עמותה תקין שנתי, עליה להגיש את הבקשה לניהול תקין של העמותה בצירוף של הדו"חות הכספיים, המילוליים והמסמכים הנדרשים הנוספים עד ל-30 ביוני בשנה הבאה אחרי שנת הדו"ח.

דברים שכדאי לשים לב אליהם

חשוב מאוד לשים לב להגשת הבקשה באופן תקין, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם לשנות פעילות העמותה ולמחזור הכלכלי שלה לפי החוקים והתקנות הנדרשות. כל הגשה של בקשה שלא תהיה בהתאם להוראות יכולה להיענות בסירוב ולגרום לעיכובים לא נחוצים. כמו כן, חשוב להגיש את הבקשה בזמן ולא לאחר המועד של ה-30 בחודש יוני מאחר ועיכוב בהגשת הבקשה יכול להתפרש כהפרה של החוק.

לסיכום

אישור ניהול תקין של עמותה הוא בהחלט אסמכתא חשובה לקיום כל עמותה או מלכ"ר. אפשר להגיש את הבקשה בקלות כל עוד ממלאים אחר ההוראות הנדרשות. ובכן, אם שאלתם את עצמכם איך מקימים עמותה, דעו שאחד השלבים ההכרחיים בקיום ופעילותה של עמותה, בין אם היא הגיעה ל-24 חודשי פעילות או בין אם לא, הוא אישור ניהול עמותה תקין. אישור זה, שאיננו מחויב בחוק, יכול לעזור לעמותות להמשיך את פועלן ואף לקדם אותו. 

HEB Start-Today

פלטפורמה חדשנית וידידותית החושפת אתכם לאלפי מקורות מימון איכותיים המעודכנים בזמן אמת, ולכלי ניהול ייעודים וקלים לתפעול.

HEB Start-Today

פלטפורמה ייחודית לאיתור, הגשה, ובקרה של קולות קוראים ותמיכות ממשלתיות. וניהול כלל התהליכים והמשימות במקום אחד.

קביעת פגישת הדגמה