גוף דו-מהותי מהו?

גוף דו-מהותי

גוף דו-מהותי הוא מושג די מבלבל הנוצר בעקבות הצורך בדיוק משפטי כדי להבחין במשמעויות שהוא מייצג מבחינת החוק והמשפט. גופים דו-מהותיים הפכו למבנה ארגוני נפוץ בארץ, ואלו הם גופים המשלבים אלמנטים של מוסדות ציבוריים ופרטיים כאחד. בהקשר של ישויות משפטיות, היברידיות זו מתארת גופים שיש להם מאפיינים של ארגונים ציבוריים וגם של ארגונים פרטיים. איך […]