אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אם בעבר תאגידים ועסקים שונים פעלו בעיקר כדי לרצות את בעלי המניות, כיום ברור שעסק (לא כל שכן תאגיד גדול) שרוצה להצליח בשוק העולמי חייב גם לפעול מתוך מחשבה על יתר בעלי העניין, לרבות הלקוחות, השותפים העסקיים, התקשורת וכיוצא בזה. מתוך כך, תאגידים רבים מבקשים ליישם גם אצלם את המושג הרחב המכונה אחריות תאגידית. מה […]