לשלוח מייל או לחייג?

מדובר בהחלטה חשובה שמידת הצלחתה תשפיע על המשך הקשר שאנו רוצים לבנות עם אותה קרן. מצד אחד יכול להיות שההחלטה שקיבלתי תוביל לתחילתו של קשר מנגד קיימת האפשרות שההחלטה תוביל לדחיית הפניה (במקרה הטוב) או התעלמות (במקרה הפחות טוב)

לא – זה לא תמיד לעולם לא

סיימתם את כל ההכנות המקדימות כולל קשר עם הקרן, בדיקתם שהפרויקט והסכום המבוקש מתאימים , והגשת בקשה איכותית שענתה על כל מה שדורשת מהקרן. ואז? הגיעה תשובה שלילית… הארגון שלך לא יזכה במענק המיוחל.