fbpx

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אחת הזכויות החשובות שכל עמותה ותורם צריכים להכיר היא הזכות לזיכוי ממס, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מה הסעיף הזה מקנה, מהם התנאים לקבלת ההטבה, מה צריך לעשות כדי לממש אותה וכיצד ניתן להגיש בקשה להכרה כמוסד ציבורי? כל התשובות במאמר הזה.

מהו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה כל אדם פרטי או עסק (שאינו מאוגד כחברה בע"מ) שתרם כסף למוסד ציבורי או לקרן לאומית שקיבלו אישור לכך, יהיה זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה. מטרת הזיכוי היא לתגמל את התורמים ולעודד אותם, וכן להקל את מלאכת גיוס הכספים בקרב מוסדות ציבוריים. סכום המינימום לתרומה המזכה בזיכוי ממס הכנסה משתנה משנה לשנה, וכיום הוא עומד על 190 ₪. הזיכוי ממס הוא בגובה 35% מסך התרומה. כך למשל, אדם שתרם 1,000 ₪ למוסד ציבורי, יזוכה ב-350 ₪. נוסף על סכום המינימום, יש סכום מקסימום לתרומה, העומד על 30% מההכנסה השנתית החייבת במס, או 9,350,000 ₪ (הנמוך מביניהם).

מה צריך לעשות כדי לממש את סעיף 46?

עובד שכיר שרוצה לממש את זכותו בזיכוי ממס צריך למלא טופס 116 לתיאום מס, לצרף קבלה (מקור, העתק נאמן למקור או קבלה אלקטרונית), תלוש שכר ולחתום על ההצהרה שבתחתית הטופס. עובדים עצמאים צריכים למלא בסוף השנה טופס 1301 דין וחשבון שנתי, ואליו לצרף את הקבלות על התרומות.
כפי שצוין לעיל, הזיכוי המתאפשר בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה עשוי להקל על תורמים פוטנציאליים, וכן הוא חשוב מאוד גם לעמותות ולמוסדות ציבוריים. מוסדות ציבוריים שקיבלו אישור לפי סעיף 46 נמצאות ביתרון יחסי אל מול מוסדות ציבוריים שלא קיבלו אישור בכל הנוגע לגיוס כספים, משום שתרומה עבורם מספקת זיכוי ממס. אם כן, מדובר בצעד שעשוי להיות משתלם עבור עמותות וגופים ללא מטרות רווח, ולכן כדאי לנסות להגיש בקשה עבור הכרה כמוסד ציבורי.

כיצד נממש את הזכות להטבה?

כדי לממש את הזכות להטבת סעיף 46 על תרומות, שהיא זיכוי של 35% מסך סכום התרומה, יש לפעול באופן שונה לפי סוג המעמד שלכם, התורמים. רצוי גם להיוועץ ברואה חשבון או ביועץ מס לקבלת ייעוץ ספציפי בהתאם למצבכם האישי. ובכל אופן אם אתם:

עצמאים

העצמאיים המעוניינים לקבל את ההטבה נדרשים לצרף את אישורי התרומה המקוריים לדוח השנתי שלהם, שאותו מגישים כל שנה למס הכנסה. בדוח יש למלא את סכום התרומות המאושרות בסעיף המתאים, והזיכוי יחושב באופן אוטומטי על ידי מס הכנסה. חשוב לוודא שהאישורים תקפים ומלאים, ולהקפיד על שמירת העותקים המקוריים של המסמכים השונים לצורך הגשת הדוח. אם הקבלה שברשותכם היא העתק, חשוב לוודא שתהיה על הקבלה חותמת של "נאמן למקור". חשוב לזכור כי הזיכוי יינתן רק במועד עריכת שומת המס הסופית.

שכירים

שכירים נדרשים להגיש בקשה לזיכוי ממס על תרומות במהלך שנת המס, באמצעות הגשת טופס 116 למס הכנסה. יש לצרף את אישורי התרומה המקוריים לטופס. אם הבקשה תאושר, הזיכוי יבוא לידי ביטוי בהפחתת המס המנוכה מהשכר בהתאם לסכום הזיכוי שאושר. חשוב להקפיד על הגשת הבקשה במועד ולוודא שכל הפרטים והמסמכים הוגשו כנדרש. נוסף לכך, חשוב לשמור את האישורים המקוריים ולעקוב אחר שינויים בתקנות ובסכומים המזכים מדי שנה, כדי לוודא שהתרומות עומדות בקריטריונים המזכים ושהזיכוי ממומש במלואו.

מהו גובה הזיכוי של אישור 46?

אישור 46 הוא אישור ממס הכנסה המעניק זיכוי ממס על תרומות לגופים הנחשבים למוכרים על ידי מס הכנסה. גובה הזיכוי נקבע כשיעור מסוים מסכום התרומה עד לתקרה מסוימת שנקבעת מדי שנה. לפי החוק הנוכחי, בשנת 2024 גובה הזיכוי הוא 35% מסכום התרומה ליחידים ולעסקים שלא מאוגדים כחברה בע"מ. הזיכוי ניתן לתרומות עד לתקרה של 10,354,816 ₪ שקלים לשנה (נכון לשנת המס 2024). חשוב לציין כי סכומים אלו עשויים להשתנות מדי שנה בהתאם לעדכונים בחוק. הטבת המס על תרומות היא דרך חשובה לעודד תרומות לגופים חברתיים וציבוריים, ובאמצעות מימוש הזכות להטבה בצורה נכונה, אפשר לתרום ולסייע לגופים אלו תוך חיסכון במס.

מהו הסכום המרבי לתרומה המזכה את הטבת סעיף 46?

כאמור, הסכום המרבי של תרומה המזכה את התורמים בהטבת סעיף 46 הוא 10,354,816 ₪ לשנה (נכון לשנת המס 2024), או עד לסכום של 30 אחוז מתוך ההכנסות החייבות במס של התורמים באותה השנה. הסכום המרבי שיזכה את התורמים בהטבת סעיף 46 תיבחר לפי הסכום הנמוך מבין שני פרמטרים אלו. תרומות מעבר לסכום זה לא יזכו בזיכוי נוסף ממס הכנסה. יש לזכור כי סכום זה עשוי להשתנות בהתאם לעדכונים בחוקים ובתקנות המס.

כיצד מגישים בקשה להכרה כמוסד ציבורי?

"כל גוף ללא מטרות רווח, כמו עמותה או חברה לשירות הציבור, זכאים להגיש בקשה להכרה כמוסד ציבורי ללא תשלום" על מנת לקבל אישור לפי סעיף 46, אך חשוב לדעת כי לא כל עמותה תקבל את האישור. קודם עליכם לעיין ברשימת המטרות הציבוריות לפקודת המס ולבדוק אם העמותה שלכם פועלת למען אחת המטרות המוגדות בחוק. כמו כן, עליכם לוודא כי העמותה שלכם רשומה כמלכ"ר, ומוכרת כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת המס, ואם לא, יש לרשום אותה כמלכ"ר ולפתוח תיק ניכויים. שימו לב כי עמותה בעלת חובות במס הכנסה לא תוכל לקבל אישור לפי סעיף 46, ולכן יש לסלק את החובות או להסדיר תשלומים. לבסוף תצטרכו למלא את הבקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

  • דו"חות כספיים
  • מסמכי התאגדות
  • רשימת המייסדים ונושאי תפקידים בגוף המבקש
  • כתב התחייבות ונספחיו
  • רישום במס הכנסה ורישום במס ערך מוסף
  • תעודת אישור ניהול תקין
  • אישור ניכוי מס במקור
  • פרטי איש קשר כולל טלפון ומייל

לאחר שתסיימו את הליך הבקשה ותקבלו אישור, ניתן יהיה למצוא את העמותה שלכם ברשימת המוסד בעלי אישור לפי סעיף 46 המופיעה באתר רשות המיסים.

לסיכום

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הוא סעיף חשוב, גם עבור התורמים הפרטיים וגם עבור העמותות. כתורמים, יש לוודא שהעמותה שלה רוצים לתרום קיבלה אישור לפי סעיף 46, כדי שתוכלו לקבל זיכוי ממס הכנסה. כמנהלי עמותות, יש לדאוג כי העמותה שלכם אכן תירשם כמוסד ציבורי ותופיע כבעלת אישור באתר המיסים, ולוודא כי התורמים שלכם מודעים לזיכוי ממס הכנסה כדי לייעל ולמקסם את גיוס הכספים.

HEB Start-Today

פלטפורמה חדשנית וידידותית החושפת אתכם לאלפי מקורות מימון איכותיים המעודכנים בזמן אמת, ולכלי ניהול ייעודים וקלים לתפעול.

HEB Start-Today

פלטפורמה ייחודית לאיתור, הגשה, ובקרה של קולות קוראים ותמיכות ממשלתיות. וניהול כלל התהליכים והמשימות במקום אחד.

קביעת פגישת הדגמה