fbpx

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אחת הזכויות החשובות שכל עמותה ותורם צריכים להכיר היא הזכות לזיכוי ממס, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מה הסעיף הזה מקנה, מהם התנאים לקבלת ההטבה, מה צריך לעשות כדי לממש אותה וכיצד ניתן להגיש בקשה להכרה כמוסד ציבורי? כל התשובות במאמר הזה.

מהו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה כל אדם פרטי או עסק (שאינו מאוגד כחברה בע"מ) שתרם כסף למוסד ציבורי או לקרן לאומית שקיבלו אישור לכך, יהיה זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה. מטרת הזיכוי היא לתגמל את התורמים ולעודד אותם, וכן להקל את מלאכת גיוס הכספים בקרב מוסדות ציבוריים. סכום המינימום לתרומה המזכה בזיכוי ממס הכנסה משתנה משנה לשנה, וכיום הוא עומד על 190 ₪. הזיכוי ממס הוא בגובה 35% מסך התרומה. כך למשל, אדם שתרם 1,000 ₪ למוסד ציבורי, יזוכה ב-350 ₪. נוסף על סכום המינימום, יש סכום מקסימום לתרומה, העומד על 30% מההכנסה השנתית החייבת במס, או 9,350,000 ₪ (הנמוך מביניהם).

מה צריך לעשות כדי לממש את סעיף 46?

עובד שכיר שרוצה לממש את זכותו בזיכוי ממס צריך למלא טופס 116 לתיאום מס, לצרף קבלה (מקור, העתק נאמן למקור או קבלה אלקטרונית), תלוש שכר ולחתום על ההצהרה שבתחתית הטופס. עובדים עצמאים צריכים למלא בסוף השנה טופס 1301 דין וחשבון שנתי, ואליו לצרף את הקבלות על התרומות.
כפי שצוין לעיל, הזיכוי המתאפשר בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה עשוי להקל על תורמים פוטנציאליים, וכן הוא חשוב מאוד גם לעמותות ולמוסדות ציבוריים. מוסדות ציבוריים שקיבלו אישור לפי סעיף 46 נמצאות ביתרון יחסי אל מול מוסדות ציבוריים שלא קיבלו אישור בכל הנוגע לגיוס כספים, משום שתרומה עבורם מספקת זיכוי ממס. אם כן, מדובר בצעד שעשוי להיות משתלם עבור עמותות וגופים ללא מטרות רווח, ולכן כדאי לנסות להגיש בקשה עבור הכרה כמוסד ציבורי.

כיצד מגישים בקשה להכרה כמוסד ציבורי?

כל גוף ללא מטרות רווח, כמו עמותה או חברה לשירות הציבור, זכאים להגיש בקשה להכרה כמוסד ציבורי ללא תשלום על מנת לקבל אישור לפי סעיף 46, אך חשוב לדעת כי לא כל עמותה תקבל את האישור. קודם עליכם לעיין ברשימת המטרות הציבוריות לפקודת המס ולבדוק אם העמותה שלכם פועלת למען אחת המטרות המוגדות בחוק. כמו כן, עליכם לוודא כי העמותה שלכם רשומה כמלכ"ר, ומוכרת כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת המס, ואם לא, יש לרשום אותה כמלכ"ר ולפתוח תיק ניכויים. שימו לב כי עמותה בעלת חובות במס הכנסה לא תוכל לקבל אישור לפי סעיף 46, ולכן יש לסלק את החובות או להסדיר תשלומים. לבסוף תצטרכו למלא את הבקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

  • דו"חות כספיים
  • מסמכי התאגדות
  • רשימת המייסדים ונושאי תפקידים בגוף המבקש
  • כתב התחייבות ונספחיו
  • רישום במס הכנסה ורישום במס ערך מוסף
  • תעודת אישור ניהול תקין
  • אישור ניכוי מס במקור
  • פרטי איש קשר כולל טלפון ומייל

לאחר שתסיימו את הליך הבקשה ותקבלו אישור, ניתן יהיה למצוא את העמותה שלכם ברשימת המוסד בעלי אישור לפי סעיף 46 המופיעה באתר רשות המיסים.

לסיכום

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הוא סעיף חשוב, גם עבור התורמים וגם עבור העמותות. כתורמים, יש לוודא שהעמותה שלה רוצים לתרום קיבלה אישור לפי סעיף 46, כדי שתוכלו לקבל זיכוי ממס הכנסה. כמנהלי עמותות, יש לדאוג כי העמותה שלכם אכן תירשם כמוסד ציבורי ותופיע כבעלת אישור באתר המיסים, ולוודא כי התורמים שלכם מודעים לזיכוי ממס הכנסה כדי לייעל ולמקסם את גיוס הכספים.

HEB Start-Today

פלטפורמה חדשנית וידידותית החושפת אתכם לאלפי מקורות מימון איכותיים המעודכנים בזמן אמת, ולכלי ניהול ייעודים וקלים לתפעול.

HEB Start-Today

פלטפורמה ייחודית לאיתור, הגשה, ובקרה של קולות קוראים ותמיכות ממשלתיות. וניהול כלל התהליכים והמשימות במקום אחד.

קביעת פגישת הדגמה