מחירון מאגר המידע
לארגונים חברתיים

חיבור למערכת
קרנות + עסקים

5,000
 • גישה למאגר הקרנות: אלפי קרנות מרחבי העולם ומישראל התומכות בארגונים בישראל
 • גישה למאגר העסקים: מאות חברות ישראליות אשר תורמות לקהילה במסגרת אחריות תאגידית.

חיבור למערכת
קרנות + ממשלה

5,000
 • גישה למאגר הקרנות: אלפי קרנות מרחבי העולם ומישראל התומכות בארגונים בישראל
 • גישה למאגר הממשלה: מערכת איתור וניהול קולות קוראים ומכרזים ממשלתיים.

חיבור למערכת
קרנות + עסקים + ממשלה

6,500
 • גישה למאגר הקרנות: אלפי קרנות מרחבי העולם ומישראל התומכות בארגונים בישראל
 • גישה למאגר הממשלה: מערכת איתור וניהול קולות קוראים ומכרזים ממשלתיים.
 • גישה למאגר העסקים: מאות חברות ישראליות אשר תורמות לקהילה במסגרת אחריות תאגידית.
פופולרי

חיבור למערכת
קרנות + עסקים + ממשלה + ליווי

10,000
 • גישה למאגר הקרנות: אלפי קרנות מרחבי העולם ומישראל התומכות בארגונים בישראל
 • גישה למאגר הממשלה: מערכת איתור וניהול קולות קוראים ומכרזים ממשלתיים.
 • גישה למאגר הממשלה: מערכת איתור וניהול קולות קוראים ומכרזים ממשלתיים.
 • הכנה וליווי בתהליך גיוס הכספים

לשיחה עם נציג

צור קשר