תורמים פרטיים

תורמים פרטיים

מלאכת גיוס הכספים של העמותות וארגונים ללא מטרות רווח היא אף לא פשוטה. מדובר בעבודה רפטטיבית שיש לבצע באופן שוטף כדי שעמותות כאלו יוכלו להמשיך ולקיים את פעילותן. נדמה כי התחרות על מקורות המימון היא עצומה, כאשר על כל הזדמנות שועטים במקביל עשרות ארגונים שונים. מתוך כך פונים מדי שנה לקולות קוראים ממשלתיים ולקרנות הפילנתרופיות […]